STT TÊN DỊCH VỤ – CHẤT LIỆU GIÁ NIÊM YẾT GIÁ KHUYẾN MÃI
1 Răng sứ kim loại 1.500.000 800.000
2 Răng sứ Titan 2.000.000 1.000.000
3 Răng sứ Katana (thường) 3.000.000 1.500.000
4 Răng sứ Katana (full) Hàn Quốc 4.000.000 2.000.000
5 Răng sứ Katana (full) Đức 5.000.000 2.500.000
6 Răng sứ Ziconia (thường) 5.400.000 2.700.000
7 Răng sứ Ziconia (full) Đức 6.000.000 3.000.000
8 Răng sứ Venus (full) 7.000.000 3.500.000
9 Răng sứ Ceramil (thường) 8.000.000 5.000.000
10 Răng sứ Ceramil Zolod (full) 9.000.000 5.500.000
11 Răng sứ Nacera (thường) 10.000.000 6.500.000
12 Răng sứ Nacera Q3 (full) 14.000.000 8.000.000
13 Răng sứ Lava (thường) 11.000.000 6.300.000
14 Răng sứ Lava Plus (full) 16.000.000 7.500.000
15 Răng sứ HT Smile (thường) 8.000.000 5.300.000
16 Răng sứ HT Smile Ultra Full 11.000.000 6.000.000
17 Răng sứ Nacora Peel Ngọc Trai Cao Cấp 20.000.000 10.000.000
18 *Răng sứ Implant
19 -Trụ Implant Hàn:
20 -Trụ Implant Đức
21 -Trụ Implant Mỹ
22 *Mặt dán sứ